Onze club

WAT IS SHOTOKAN KARATE KERMT?

Shotokan Karate Kermt, kortweg Karate Kermt, is een karateclub met een lange traditie en een uitgesproken kind- en familievriendelijk karakter. De club bestaat al sinds 1980. Intussen telt de club een tachtigtal leden, van 7 tot 77 jaar. Shotokan Karate Kermt pakt uit met gediplomeerde trainers en een dynamische jeugd- en volwassenwerking. Bekend en geliefd onder onze leden zijn onze talrijke nevenactiviteiten. Van ledenweekends en jeugdstages over een spaghettiavond tot verrassende daguitstappen. Shotokan Karate Kermt es mas que un club. Vanuit de wijde omgeving rond Kermt komen karateka’s, zowel eigen leden als leden uit bevriende clubs, bij ons trainen.

WAAROM KIEZEN VOOR SHOTOKAN KARATE KERMT?

Karate wordt vele eigenschappen toebedeeld. Ieder kan voor zich uitmaken waarom hij of zij karate wil leren.

Is karate een gevechtssport?
Wij zien karate als een complete sport.
Waarden als eerlijkheid, respect, hoffelijkheid, moed, etiquette en zelfcontrole dragen we hoog in het vaandel.
Karate is in essentie een zelfverdedigingsmethode. Alles draait dus om weerbaarheid. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal.
Karateka’s worden zelfbewust, leren problemen aanpakken en om te gaan met druk om uit moeilijke situaties te geraken.

Is karate een gevaarlijke sport?
Wij trainen in essentie zelfverdediging. Dat betekent dat we ons als karateka’s ook in situaties begeven waarbij we onszelf of anderen mogelijk kunnen kwetsen. Het is dus nodig dat ieder lid van onze club de ernst en het risico hiervan inziet. Onze karateka’s moeten zeer geconcentreerd hun sport beoefenen, de nodige moed opbrengen, de andere respecteren.
Zonder deze basiselementen is karate trainen onmogelijk.

In welke competitie speelt onze club?
Het competitieve aspect van karate is slechts een klein onderdeel van het karate. Slechts een minderheid van de karateka’s zet de stap naar wedstrijdkarate.
Onze club kiest bewust voor geen competitie. Prestaties leveren in het kader van competitie is niet onze eerste keuze. Tegenwoordig moet er al genoeg gepresteerd worden, overal en altijd. Daarom promoten wij karate als sport en lifestyle.

Verwaarlozen we daardoor onze karate?
Neen, integendeel. We trainen karate met respect voor de karate-traditie. Om een nieuwe graad (gordel) te verdienen, ligt de lat hoog.
Iedereen kan bij ons terecht op zijn eigen tempo, met zijn eigen gedrevenheid, volgens zijn eigen kunnen. Eens een training missen vormt geen probleem. Ook kennismaken met wedstrijdkarate komt aan bod. Elk jaar nemen we deel aan twee interclubwedstrijden.
We willen een club zijn waar iedereen zich welkom voelt en op een plezierige manier kan sporten.

Welke karatestijl beoefenen we?
Er zijn heel wat verschillende karatestijlen. Misschien weet je dat wel, misschien ook niet. Op alle verschillen tussen die stijlen kunnen we hier niet ingaan.
Mocht je het willen weten of je hebt al karate getraind en bent specifiek op zoek naar een bepaalde stijl, hier beknopt wat toelichting.
We trainen de karatestijl Shotokan en we volgen hierbij de leerschool van Sensei Kase, Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do.
We zijn als club lid van de Belgische Karate Shotokan Academie en uiteraard van de Vlaamse Karate Federatie.

WAT MAAKT ONZE JEUGDWERKING ZO STERK?

Niet toevallig besteden we extra aandacht aan onze jeugdwerking.
Shotokan Karate Kermt is sinds lang bekend omwille van haar uitgebreide, professionele jeugdwerking. Onze jeugdafdeling telt een vijftigtal kinderen tussen 7 en 13 jaar, maar er is vanzelfsprekend nog plaats voor nieuw jeugdig enthousiasme.

Waarom zou een kind karate trainen? Om te leren vechten?
Nee hoor, integendeel. De kinderen leren zich tijdens het beoefenen van karate in de eerste plaats zowel lichamelijk als mentaal ontwikkelen. Tijdens een training werken we aan verschillende aspecten: kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en behendigheid. Alle oefeningen en technieken worden zowel links als rechts aangeleerd en uitgeoefend.
Op mentaal vlak leren de kinderen om door te zetten en steeds opnieuw te proberen. Respect voor zichzelf en voor anderen is een belangrijk gegeven binnen karate.

Waaruit bestaat een training voor de jeugd?
Eigenlijk zijn de elementen uit een jeugdtraining dezelfde als die uit een training voor volwassenen.
Een karateles bouwen we op uit verschillende aspecten die we bij onze jeugd op een speelse manier aanbrengen en inoefenen. Meestal beginnen we met kihon. Dit betekent dat we stoot-, slag-, trap- en afweertechnieken individueel inoefenen.
Nadien komt er een gedeelte waarbij we de geleerde technieken gaan toepassen. Dit noemt kumite. De karateka’s leren om met controle en beheersing de technieken uit te voeren tegen één of meerdere partners.
Tot slot is er ook kata. Tijdens het uitvoeren van een kata houden we een schijngevecht. Stijl, kracht, precisie, concentratie zijn elementen die hierbij belangrijk zijn.

Wie geeft de jeugdtrainingen?
De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers. Al onze trainers moedigen we aan om een trainersopleiding te volgen bij de Vlaamse Trainersschool van Sport Vlaanderen.
De meesten volgden de opleiding al en hebben dus een trainersdiploma. Zij zijn allemaal lid van onze club en trainen zelf uiteraard wekelijks karate.
Alle trainers zijn ouder dan 18 jaar en zijn drager van een zwarte band.
Soms worden de trainers bijgestaan door hulptrainers. Dit zijn eveneens leden van onze club die onder toezicht van de trainers bepaalde deelaspecten van een training voor hun rekening nemen.
Onze jeugdtrainers : Lore Copermans, Robrecht Geeraert, Dirk Copermans, Jeanne Terium, Guy Weerts, Gert Ballet, Mario Vanroy.
Onze hulptrainers : Kaat Bortels, Noah Baets.

Gaat het enkel om trainen en nog eens trainen?
Naast de wekelijkse trainingen zijn er nog andere, leuke activiteiten.
De kinderen kunnen twee keer per seizoen kennis maken met het wedstrijdgegeven. Daarnaast organiseren we ieder jaar een leuke, gezellige jeugdstage (weekend). Ook is er onze jaarlijkse demonstratie, een daguitstap en nog zoveel meer.

Interesse?
Zin om het eens zelf mee te maken? Kom dan zeker eens langs tijdens onze initiatietrainingen.
Ben je effectief 7 jaar, dan kan je beginnen trainen bij ons.
Dat kan tijdens de maand september of februari van het lopende seizoen.

Onze club in cijfers
0
Jaar actief
0
Leden
0
Jaar jongste lid
0
Jaar oudste lid

Ben je effectief 7 jaar of ouder (tot 13 jaar) dan kan je beginnen trainen bij ons. Dat kan enkel tijdens de maand september of februari van het seizoen.
Ben je ouder dan 13 jaar? Dan ben je ieder moment welkom.