API

Karate Kermt vzw: AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT / CLUB API

Wat is een Club-API?

Club-API staat voor ‘Aanspreekpersoon Integriteit’ binnen de sportclub. De API is een laagdrempelig aanspreekpunt voor leden, hun ouders, trainers, bestuurders en andere betrokken personen van onze club. Je kan bij de Club-API terecht met vragen, vermoedens of klacht over psychisch, fysiek en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waarom een Club-API?

Als club hechten wij er belang aan dat iedereen zich altijd goed kan voelen. We willen ervoor zorgen dat er een bepaalde openheid in onze club leeft. Incidenten moeten gemeld kunnen worden. Het aanstellen van een Club-API zorgt ervoor dat iedere persoon weet waar hij/zij terecht kan met een melding en/of klacht. Je kan vervolgens rekenen op een duidelijke en volledige opvolging van het incident.

Wat doet een Club-API?

De Club-API luistert naar de vraag en/of het verhaal van de betrokken personen. Vervolgens verleent de Club-API advies over mogelijke vervolgstappen. Dit zal gebeuren zonder verdere inhoudelijke verdieping en/of aan waarheidsvinding te doen. Het incident wordt afgehandeld op basis van het handelingsprotocol* dat gekend is door de Club-API.

De Club-API voorziet het bestuur van de club ook van advies in verband met preventie.

De Club-API kan steeds rekenen op ondersteuning en opleiding via de Federatie-API van de VKF.

(*volgens “Centrum Ethiek in de Sport” en “Sport Vlaanderen”)

Wat is een Club-API NIET?

Een Club-API is geen hulpverlener. Hij/zij voorziet geen hulpverlening en heeft geen beroepsgeheim.

Een Club-API is geen onderzoeksrechter. Er wordt dus niet actief gezocht naar feiten.

Een Club-API is geen journalist. Er wordt discreet omgegaan met meldingen. De Club-API maakt andere betrokkenen en/of leden niet nieuwsgierig.

Een Club-API heeft enkel een adviserende rol en werkt onafhankelijk.

Wie is onze Club-API?

Lore Copermans is onze Aanspreekpersoon Integriteit. Onze Club-API dus. Heb je als sporter, ouder(s), trainer, bestuurder of andere vrijwilliger een vraag, een vermoeden of eventueel een klacht over fysiek, psychisch en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan kan je bij Lore terecht.

Je kan haar bereiken via e-mail: lore@karatekermt.be of aanspreken wanneer zij aanwezig is tijdens de trainingen (meestal op vrijdag).

Lore luistert naar je vraag of verhaal en zal de melding in alle discretie behandelen en advies verlenen. Ze overloopt samen met jou de vervolgstappen en zal eventueel een doorverwijzing aanraden.

https://vkf.be/site/data/files/builderblock/2019karatecode.pdf